• Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma dersleri verilmektedir.