Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (5188 sayılı Kanun) içerisinde havalimanı güvenliği alanıyla ilgili olarak özel bir düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kanunun 3. maddesinde: “ …Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır” ve 6. maddesinde: Mülkî idare amirleri havalimanı, gibi yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir” (5188 sayılı Kanun) denilmiştir. Özel Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, 33. maddesinde: “Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri Sivil Havacılık Güvenliği ile Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini, 34. maddede: “Havalimanında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır.” ve 43. maddesinde: “ Havalimanı denetiminde, uluslararası anlaşmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur.” denilmiştir. Tüm maddeler incelendiğinde havalimanı güvenliği ile ilgili net olmayan, üstü kapalı veya karmaşık açıklamalar kullanıldığı görülür. Bu karmaşık durum ilk olarak yetki (el ile arama gibi) konusunda kendini göstermektedir. Havalimanı güvenliği alanında özel güvenlik personeline verilmesi gerekli olan eğitimler (x-ray cihaz eğitimi gibi) pasaport kontrol ve uçak Güvenliği,bagaj gövenliği,değerli evrak hizmetleri gibi çok önemli eğitinler verilmektedir.